ورق سازی


ورق سازی

این مجموعه توانایی تبدیل سالانه 100000 هزار تن کاغذ به ورق و کارتن و در نهایت تولید 400 هزار عدد کارتن در 24 ساعت را داراست و سرعت و دقت را رگ حیاتی فعالیت خود می داند به طوریکه سعی داشته تا در سریع ترین زمان ممکن محصولات را با حفظ کیفیت در آنها آماده ارسال کند.

این مجموعه دارای دو خط ورق سازی می باشد که خط اول در سال 2006 به عرض 220 تاسیس و خط دوم درسال 2013 به عرض 220 سانتیمتر تاسیس شد که سرعت خط اول معادل 150 متر بر دقیقه و سرعت خط دوم معادل 250 متر بر دقیقه و فول اتوماتیک می باشد.


arasanj alborz

سرعت تحویل کالا

arasanj alborz

کیفیت محصولات